Veiligheid

Met veiligheid bedoelen we hier de veiligheid van de medewerkers op de werkplek. Die veiligheid is cruciaal. Maar ongevallen en gevaarlijke situaties doen zich vrijwel dagelijks voor. Getuige de vele ongevallen op de bouwplaats die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, is er behoefte aan bewustwording van de gevaren die op de loer liggen.

Veiligheidsopleidingen, veiligheidplannen, toolboxen, PBM’s zijn niets waard als de betreffende medewerkers er zelf niet van overtuigd zijn dat ze zelf ook risico’s lopen. Als bijvoorbeeld de valbeveiliging gewoon in de bus blijft liggen…

Unision beschikt over gedegen kennis en ervaring om deze gevaren op de werkplek te signaleren en hierover met de medewerkers te communiceren. We maken gebruik van een eenvoudige lijst waarop mogelijke knelpunten worden aangegeven. Onze bevindingen rapporteren we schriftelijk aan de directie van het betreffende bedrijf.