Kwaliteit

Kwaliteit is een begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar de hoeveelheid papieren, controlelijsten en dito parafen bepalen niet of u ook werkelijk kwaliteit levert. De mensen op de werkvloer bepalen hoe uw product of dienst wordt afgeleverd.

Unision beschikt over gedegen kennis en ervaring om te bepalen welke kwaliteitsdoelen doeltreffend kunnen worden behaald. We maken gebruik van één schouwingslijst, waarop we de bevindingen en mogelijke knelpunten aangeven. Per knelpunt geven we in de vorm van een actiepunt aan hoe het punt op te lossen is. Onze bevindingen rapporteren we schriftelijk aan de directie van het betreffende bedrijf.