Arbo

Het begrip Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Iedereen heeft dagelijks te maken met de omstandigheden waarin hij of zij arbeid verricht. Het spreekt voor zich dat goede arbeidsomstandigheden, of het ontbreken daarvan, veel invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk.

Unision heeft de deskundigheid in huis om te bepalen waar de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden. Dit alles met het doel de veiligheid en de kwaliteit te verbeteren, zonder hierbij het kostenaspect uit het oog te verliezen. We maken een juiste afweging tussen kwantiteit enerzijds en veiligheid en kwaliteit anderzijds. Dat is de kern van onze dienstverlening.