logo unisionBVUnision B.V. is het adviesbureau op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Onze deskundigheid heeft zich sinds 1995 voortdurend ontwikkeld. Wij zijn daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, normen en vooral de vertaling daarvan naar de praktijk.

Het werkgebied van KAM-zaken richt zich vooral op aannemers van sloop- en asbestverwijderingswerken, grond-, weg en waterbouw en tal van andere (dienstverlenende) bedrijven. Veelal zijn dit bedrijven waar behoefte bestaat aan externe ondersteuning. Simpelweg omdat het vaak aan tijd en de nodige expertise ontbreekt. Hier komt Unision in beeld. Bij al ons advieswerk is ons motto: eerst de mensen, dan het papierwerk!

Wettelijke verplichtingen worden veelal als een last ervaren. Aan de hoeveelheid papieren en verplichte formulieren lijkt geen einde te komen. Onze kracht ligt in het minimaliseren van de papierstroom en de te zetten parafen. Het doel is om met minimale inspanning een maximaal resultaat te behalen. De diensten die wij aanbieden hebben o.a. betrekking op:

  • Het opzetten en onderhouden van kwaliteitszorgsystemen (NEN-EN-ISO 9001/14001, VCA*/**, BRL SVMS-007, het Certificatieschema Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, BRL SIKB 7000 en de BRL 2506);
  • Advies en begeleiding naar certificatie van uw bedrijf;
  • Advies over kwaliteit, arbo en milieu in het algemeen en over veiligheid in het bijzonder;
  • Advies over asbest in de breedste zin;
  • Het uitvoeren van veiligheidsinspecties op de werkplek;
  • Opleidingen op het gebied van asbestverwijdering en sloopwerken;
  • Het opzetten van een nieuw bedrijf en alles wat daarbij komt kijken.

In goed overleg stellen wij een begrijpelijk plan op om het adviestraject vorm te geven. Kennis van zaken, praktijkgerichtheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij van grote betekenis.